05 oktober 2017

Zuiveringsplicht glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven zijn met ingang van 1 januari 2018 bij wet verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren. Drainwater, drainagewater of spoelwater van filters van een waterdoseringsinstallatie dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, moet eerst door een zuiveringsvoorziening worden geleid. Ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen, moeten voor lozing uit het water zijn verwijderd. Het gaat om zowel glastuinbouwbedrijven als bedrijven met ‘ondersteunend glas’. Laatstgenoemde bedrijven zijn meestal akkerbouw- of tuinbouwbedrijven, waarbij de teelt in de kassen ten dienste staat van de teelt van gewassen in de open lucht.

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van een collectieve zuiveringsinstallatie. Daarbij gaat het om een vast opgestelde zuiveringsvoorziening, die wordt geëxploiteerd door een samenwerkingsverband van (glastuinbouw)bedrijven. Om bedrijven de tijd te geven een collectieve zuivering te organiseren, kunnen zij bij hun gemeente (lozing op riolering) of waterschap (lozing op oppervlaktewater) uitstel van uitvoering aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2021.

Een mobiele zuiveringsinstallatie, die afwisselend op meerdere locaties wordt gebruikt, is geen collectieve zuiveringsvoorziening waarvoor een langere overgangstermijn kan worden gevraagd.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing