Vrijdag 22 maart 2019

Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2019 zijn:

• De indeling van grasland is gewijzigd en gewascode 336 (natuurlijk grasland) is vervallen.
• Bij de percelen moet aangegeven worden welke natuurgrond zijn en welke een primaire waterkering zonder feitelijke beschikkingsmacht zijn.
• De voorwaarden voor de graasdierpremie: alle opgegeven runderen en/of schapen moeten van 15 mei tot en met 15 oktober ononderbroken grazen op niet-subsidiabele grond.
• Er kan geen tegemoetkoming premie brede weersverzekering aangevraagd worden voor de verzekeraars Avéro Achmea en Interpolis.
• De mogelijkheden voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied zijn uitgebreid.
• Er kan geen machtiging meer worden afgeven aan één of meer brancheorganisaties (bijv. Brancheorganisatie Akkerbouw). Dit betekent dat op een andere manier aan de verplichte  aanlevering van gegevens moet worden voldaan.
• Bij een proefmaatschap-bepaling in een overeenkomst voor onbepaald tijd, is er wel zeggenschap. Dit is van belang voor jonge landbouwers die een beroep doen op de extra hectarepremie of op de betalingsrechten uit de Nationale reserve.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing