07 februari 2018

Wijzigingen forfaits

Per 1 januari 2018 zijn meerdere forfaits in het kader van de mestwetgeving geactualiseerd en moeten vanaf dit jaar gebruikt worden. De forfaits zijn verwerkt in de mesttabellen.

Fosfaatexcretie gangbare melkgeiten (tabel 4)
De fosfaatexcretie van gangbare melkgeiten wordt verlaagd van 4,7 naar 4,3 kg fosfaat per dier per jaar. Er is gebleken dat het fosfaatgehalte in het voer significant lager is. Voor melkgeiten die worden gehouden op door SKAL als biologisch gecertificeerde bedrijven, blijft de fosfaatexcretie ongewijzigd: 4,1 kg fosfaat per dier per jaar.

Forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest (tabel 5)
De forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest worden gebaseerd op de meest recente gegevens van mesttransporten, zoals geregistreerd bij RVO.nl. De wijzigingen zijn in de meeste gevallen minimaal, behalve voor vaste mest van rundvee en varkens. De gehalten van deze mestsoorten zijn flink verlaagd.

Forfaitaire opbrengst en mineralengehalten van ruwvoer en enkelvoudig diervoer (tabel 9)
Deze tabel wordt gebruikt voor het bepalen van de gebruikte hoeveelheid voer voor staldieren in de stalbalans. Voor een aantal voeders zijn kleine wijzigingen doorgevoerd. Veelal betreft het een lichte daling van het mineralengehalte.

Agrariƫrs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing