Donderdag 07 februari 2019

Wijziging en handhaving I&R

De Minister van LNV heeft in december 2018 besloten een wijziging door te voeren in het I&Rsysteem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten.

Merken voor melden
Vanaf 1 april 2019 moet een kalf eerst gemerkt worden voordat de geboortemelding van het kalf in het I&R-systeem wordt gedaan. Het aanbrengen van de oormerken en het melden van een geboorte van een kalf in het I&R-systeem moet binnen drie werkdagen plaatsvinden.

Er wordt nog onderzocht of het op termijn mogelijk en verstandig is om (in het I&R-systeem) onderscheid te maken tussen melkvee- en vleesveebedrijven. Indien dat het geval blijkt te zijn, wordt een kortere meldtermijn voor melkveebedrijven overwogen.

Invoering bestuurlijke boetes
Voor alle diersectoren wordt de mogelijkheid ingevoerd een bestuurlijke boete op te leggen bij overtreding van de I&R-regels. Het voornemen is dit per 1 juli 2019 in te voeren met als doel de effectiviteit van de handhaving vergroten. Een I&R-overtreding verhuist daarmee van het strafrecht naar het bestuursrecht.

Overig
Er wordt nog gekeken naar een betere uitwisseling van I&R-gegevens tussen lidstaten en het voorkomen dat bij een destructiemelding van een (doodgeboren) kalf het moederdier niet wordt vermeld.

Agrariƫrs Datum: 7 februari 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing