Donderdag 3 oktober 2019

Wel of geen procesbelang

Bij bezwaar- en beroepsprocedures is het belangrijk goed te kijken of er een procesbelang is. In beginsel geldt dat er een wijziging van het rechtsgevolg van het bestreden besluit nagestreefd wordt.

Een voorbeeld hiervan is het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag. De door RVO vastgestelde oppervlakte van de percelen is ook van belang voor de mestwetgeving. Bezwaar maken en beroep instellen tegen de vastgestelde oppervlaktes in dit besluit heeft alleen zin, als daarmee een hogere uitbetaling gerealiseerd kan worden.

Een ander voorbeeld is dat RVO.nl in het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag de gewascode heeft gewijzigd van 266 (tijdelijk grasland) naar 265 (blijvend grasland). Dit kan van groot belang zijn bij een eventuele omzettingsverplichting. Wanneer dit geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bedrijfstoeslag, heeft het instellen van bezwaar of beroep tegen genoemd besluit geen zin.

Agrariƫrs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing