Vrijdag 29 november 2019

Wel of geen kennelijke fout

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat. Soms blijkt de uitbetaling lager te zijn dan verwacht, bijvoorbeeld omdat een fout is gemaakt in de Gecombineerde opgave. Kan dit dan nog hersteld worden?

In sommige gevallen kan een beroep op een kennelijke fout slagen. Dergelijke fouten worden slechts erkend indien ze gemakkelijk kunnen worden geconstateerd bij een administratieve controle van de opgave door RVO.nl. Het moet dan gaan om tegenstrijdige informatie die de landbouwer of diens gemachtigde zelf heeft verstrekt. Het is van groot belang dat de fout onopzettelijk is gemaakt, de landbouwer te goeder trouw heeft gehandeld en ieder gevaar van bedrog wordt uitgesloten. 

Wanneer de aanvrager bewust een perceel ‘niet aanvinkt’ voor uitbetaling van betalingsrechten, kan er geen sprake zijn van een kennelijke fout.

AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing