Maandag 26 augustus 2019

Informatieplicht energiebesparing

De Hoge Raad heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat veehouders bij de overstap van de landbouw- naar de normale btw-regeling, recht hebben op teruggave van omzetbelasting over de opfokkosten van het jongvee. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd.

De Hoge Raad oordeelde dat zowel voor de kalveren als de melkkoeien de aftrek van omzetbelasting kan worden herzien. Het opfokken is aan te merken als het ontwikkelen van een bedrijfsmiddel. Dit houdt in dat de omzetbelasting die daarvoor in rekening is gebracht, aftrekbaar is overeenkomstig de bestemming en kan worden herzien (lees: gedeeltelijk worden teruggevraagd).

Deze uitspraak geldt niet alleen voor melkvee, maar ook voor ander gebruiksvee (bijv. zeugen, geiten). Door de afschaffing van de landbouwregeling zijn veel agrariƫrs overgegaan naar het reguliere omzetbelastingstelsel. Op grond van dit arrest zouden zij recht hebben gehad op teruggave van de omzetbelasting over de opfokkosten.

Het is nog niet bekend wie de omzetbelasting kan terugvragen, hoe en binnen welke termijn dit kan.

Agrariƫrs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing