Donderdag 4 oktober 2018

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Voor de hoogte van de gebruiksnorm ‘stikstof totaal’ op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of volledig maaien. Voor beweiden geldt een lagere stikstofgebruiksnorm dan voor volledig maaien. Daar staat tegenover dat de werkingscoëfficiënt bij beweiden ook lager is. Met name bij bedrijven op zand- en lössgrond heeft dit tot gevolg dat de aanvoerruimte voor overige meststoffen (kunstmest) aanzienlijk hoger kan zijn bij volledig maaien.

Of er sprake is van beweiden of volledig maaien wordt bekeken op bedrijfsniveau. Onder ‘grasland met volledig maaien’ valt ook grasland waar uitsluitend jongvee tot 2 jaar oud wordt geweid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het aantal stuks jongvee in de wei niet groter mag zijn dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Grasland waarop hobbymatig gehouden dieren worden geweid, wordt ook gezien als ‘grasland met volledig maaien’.

Wanneer er graasdieren worden ingeschaard, moet in alle gevallen gerekend worden met de stikstofgebruiksnorm behorende bij beweiden. Het inscharen van schapen in het najaar om ‘het laatste gras op te maken’ kan daarmee ongewenste consequenties hebben voor bedrijven die verder niet beweiden. Naast dat voor de ingeschaarde dieren plaatsingsruimte nodig is, wordt hiermee ook de ruimte voor kunstmest aanzienlijk verkleind.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing