Donderdag 3 oktober 2019

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnorm

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren, is het van belang of er sprake is van beweiden of volledig maaien. Voor beweiden geldt een lagere norm dan voor volledig maaien. Daar staat tegenover dat de werkingscoëfficiënt van de aangewende drijfmest van graasdieren van het eigen bedrijf bij beweiden ook lager is. Met name bij bedrijven op zanden lössgrond heeft dit tot gevolg dat bij volledig maaien de aanvoerruimte voor overige meststoffen (kunstmest) aanzienlijk hoger kan zijn.

Of er sprake is van beweiden of volledig maaien wordt bekeken op bedrijfsniveau. Onder ‘grasland met volledig maaien’ wordt mede verstaan grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan 2 jaar wordt geweid. Het aantal stuks jongvee in de wei mag niet groter zijn dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Ook bij hobbymatig gehouden dieren die worden geweid, is er sprake van volledig maaien.

Als echter graasdieren worden ingeschaard, moet in alle gevallen gerekend worden met de stikstofgebruiksnorm bij beweiden. Het inscharen van schapen in het najaar om het laatste gras op te maken kan daarmee ongewenste consequenties hebben voor bedrijven die verder niet beweiden. Naast dat voor de ingeschaarde dieren plaatsingsruimte nodig is, wordt hiermee ook de ruimte voor kunstmest aanzienlijk verkleind.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing