Maandag 20 augustus 2018

Voorwaarden EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.

Wijziging zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de geschatte inzaaidatum van het vanggewas of de geschatte oogstdatum van het hoofdgewas (bij onderteelt) ingevuld worden. Wanneer de werkelijke datum hiervan afwijkt, moet dit via een wijziging op de Gecombineerde opgave gemeld worden bij de RVO. Dit is met name van belang als het vanggewas eerder wordt ingezaaid of het hoofdgewas eerder wordt geoogst. De achtwekentermijn gaat dan in op de nieuw opgegeven datum. De melding moet uiterlijk op de dag van inzaaien of oogsten plaatsvinden, omdat de achtwekentermijn pas ingaat op de melddatum. Het is niet mogelijk een datum in het verleden op te geven.

Zaaihoeveelheden
Het EA-vanggewas moet zorgen voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem of er moet ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden (volgens de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen). Etiketten en aankoopbewijzen moeten minimaal vijf jaar bewaard worden.

Mengsel
Bij EA-vanggewassen moet altijd een mengsel gebruikt worden, behalve bij onderzaai. Dit mengsel mag alleen toegestane soorten bevatten.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de achtwekenperiode dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

(Mogelijke) wijzigingen 2018 a.g.v. droogte
In verband met de extreme droogte heeft de Minister van LNV aangekondigd dat de termijn voor het inzaaien van een vanggewas met twee weken wordt verlengd. Daarnaast heeft zij een verzoek ingediend bij de Europese Commissie dat landbouwers in 2018 vrijgesteld worden van de EAverplichting.

In gebieden waar landbouwers nog (voldoende) kunnen beregenen, zouden deze EAgebieden dan ingezaaid kunnen worden met grasmengsels ten behoeve van veevoer. De Europese Commissie moet hiervoor nog toestemming verlenen.

Agrariƫrs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing