Maandag 26 augustus 2019

Voorwaarden EA-vanggewassen

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de 8 weken termijn altijd op 15 juli (categorie 1: vanggewassen algemeen).

Wijziging zaaidatum
In de Gecombineerde opgave moet de geschatte inzaaidatum van het vanggewas of de geschatte oogstdatum van het hoofdgewas (bij onderteelt) ingevuld worden. Wanneer de werkelijke datum hiervan afwijkt, moet dit via een wijziging op de Gecombineerde opgave gemeld worden bij de RVO. Dit is met name van belang als het vanggewas eerder wordt ingezaaid of het hoofdgewas eerder wordt geoogst. De achtwekentermijn gaat dan in op de nieuw opgegeven datum. De melding moet uiterlijk op de dag van inzaaien of oogsten plaatsvinden, omdat de achtwekentermijn pas ingaat op de melddatum. Het is niet mogelijk een datum in het verleden op te geven.

Zaaihoeveelheden
Het EA-vanggewas moet zorgen voor voldoende zichtbare bedekking van de bodem of er moet ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt worden (volgens de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen).

Mengsel
Bij EA-vanggewassen moet altijd een mengsel gebruikt worden, behalve bij onderzaai. Dit mengsel mag alleen toegestane soorten bevatten.

Geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan vanaf het oogsten van het hoofdgewas tot en met de acht weken dat het vanggewas minimaal op het land moet staan.

Agrariƫrs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing