Donderdag 23 maart 2017

Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Betalingsrechten vervallen als deze twee jaar achter elkaar om dezelfde reden niet worden uitbetaald. Een vervallen recht kan niet meer geactiveerd of overge­dragen worden.

Wanneer vervallen rechten?

Betalingsrechten komen te vervallen in onderstaande situaties:

  1. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat men beneden de uitbetalingsgrens van € 500 blijft.
  2. Als wel uitbetaling wordt aangevraagd, maar deze twee jaar achtereen niet plaatsvindt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan (geen actieve land­bouwer of geen of onvoldoende subsidiabele landbouwgrond).
  3. Als er twee jaar achtereen geen uitbetaling wordt aangevraagd.

Belangrijk is dat het gaat om twee jaar achter elkaar en om dezelfde situatie. Als bijvoorbeeld in het eerste jaar situatie 1 van toepassing is, in het tweede jaar situatie 2 en daarna weer situatie 1, vervallen er geen rechten.

Volgorde uitbetaling betalingsrechten

De RVO houdt een standaardvolgorde aan voor het uitbetalen van rechten:

In de Gecombineerde opgave heeft men de mogelijk­heid af te wijken van deze standaardvolgorde (rechten met hoogste waarde eerst laten uitbetalen of geheel eigen volgorde).

Indien men onvoldoende grond heeft om alle beta­lings­rechten te kunnen benutten, moet overwogen wor­den de overtollige rechten te verkopen of te verhuren. 

Bij rechten met ongelijke waarden is het raadzaam zekerheidshalve te kiezen voor eigen volgorde voor de uitbetaling van rechten.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing