Donderdag 12 juli 2018

Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten

Vrouwelijk jongvee van vleesvee valt volgens de huidige definitie in de Meststoffenwet in principe ook onder het stelsel van fosfaatrechten. Hierover bestond nog veel onduidelijkheid.

Eind maart heeft de Minister van LNV in een kamerbrief meer duidelijkheid gegeven over de definitie van jongvee en een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders voorgesteld. Er wordt gestreefd naar invoering op 1 juli 2018, mits de Europese Commissie instemt met de definitie en de vrijstellingsregeling.

Definitie jongvee
Als de Europese Commissie instemt, heeft men alleen fosfaatrechten nodig als het jongvee bedoeld is om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat nooit zal afkalven en dus alleen wordt gehouden voor de productie van vlees, zijn geen rechten nodig.

Vrijstellingsregeling
De vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders komt er in grote lijnen op neer dat ondernemers afstand moeten doen van de ontvangen fosfaatrechten, als zij gebruik willen maken van deze regeling. Dit geldt ook voor rechten die al overgedragen zijn. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat van het bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland. Tot slot mogen deze ondernemers op hun bedrijf geen melkvee houden of jongvee opfokken voor de melkveehouderij. Nadeel van deelname aan de vrijstellingsregeling is dat er geen rechten kunnen worden verkocht, wanneer men stopt met het houden van vee.

Herbeoordeling toegekende rechten
Wanneer men fosfaatrechten heeft gekregen voor jongvee dat alleen wordt gehouden voor vleesproductie en niet voor het krijgen van een kalf, moet rekening worden gehouden met een nieuwe beoordeling voor het toekennen van de rechten. Let op: Wanneer men gebruik wil maken van de vrijstellingsregeling, is het verstandig om eventueel reeds toegekende rechten niet te verhandelen. Er moet immers afstand worden gedaan van deze rechten. 

Agrariërs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing