05 oktober 2017

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Veel mensen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, waarbij in de akte een jaarlijks verrekenbeding is opgenomen. In een echtscheidingsprocedure draaide het onder meer om de vraag in hoeverre nog uitvoering moest worden gegeven aan dit beding. Partijen hadden tijdens het huwelijk nooit feitelijk periodiek verrekend. 

De man beriep zich op een bepaling in de akte dat verrekening binnen twee jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar moest plaatsvinden en anders niet meer mogelijk was (vervalbeding). De rechtbank oordeelde dat een beroep op het vervalbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, tenzij er omstandigheden worden aangevoerd die een beroep op het beding rechtvaardigen.

Het initiatief om huwelijksvoorwaarden overeen te komen was gekomen van de vrouw. Zij had de notaris gekozen en voorafgaand aan de afspraak bij deze notaris opgeschreven wat zij geregeld wilde hebben. Voorafgaand aan de ondertekening waren partijen tweemaal samen bij de notaris geweest. De vrouw had daarom onvoldoende onderbouwd dat zij niet goedzou hebben begrepen wat de aard en strekking van de opgestelde huwelijksvoorwaarden waren. Volgens de rechtbank had de man, gezien het voorgaande, een rechtsgeldig beroep gedaan op het vervalbeding. Er hoefde alleen nog verrekend te worden over de laatste twee jaren van hun samenwoning en niet over de gehele huwelijkse periode. Dit betekende een forse financiële tegenvaller voor de vrouw.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing