Donderdag 12 juli 2018

Verplichte bijdrage akkerbouw-onderzoek

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. De akkerbouwers financieren dit gezamenlijk en het onderzoek gaat over gewasoverschrijdende thema's, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid.

Om de verschuldigde onderzoeksbijdrage te kunnen bepalen, is iedere teler van aardappelen, granen en suikerbieten verplicht zich te registreren bij Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw). De Minister van Economische Zaken heeft daartoe een registratieregeling verbindend verklaard.

In de Gecombineerde opgave kon men RVO.nl machtigen gegevens te verstrekken aan BO Akkerbouw, op basis waarvan de verplichte onderzoeksbijdrage wordt vastgesteld. Als dit niet is gedaan, moet men zich zelf laten registreren bij BO Akkerbouw en de areaalgegevens verstrekken door het inzenden van een volledig en ondertekend 'Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking'. Dit formulier is te vinden op de website www.bo-akkerbouw.nl.

De tarieven voor 2018 moeten nog worden vastgesteld, maar zijn niet hoger dan:

• consumptie- en pootaardappelen: € 13,20 / ha
• zetmeelaardappelen: € 8,80 / ha
• granen: € 4,40 / ha
• suikerbieten: € 8,80 / ha

Agrariërs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing