19 maart 2018

Verlaging waarde betalingsrechten

In juli 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken besloten om zowel in 2018 als 2019 € 30 miljoen over te hevelen van de eerste pijler van het GLB (directe betalingen) naar de tweede pijler, ten behoeve van de subsidie Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Daardoor is er voor de directe betalingen GLB (de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie) minder budget beschikbaar.

Het gevolg is dat de waarde van de betalingsrechten voor 2018 en 2019 zal dalen met 4 tot 4,5%. Dit is ten opzichte van de waarde zoals die eerst was vastgesteld voor 2018 en 2019. De nieuwe waarde van de betalingsrechten wordt na 30 juni 2018 berekend door RVO.nl.

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing