05 oktober 2017

Vergunning vervallen door bepaling in bestemmingsplan

In bestemmingsplannen wordt vaak bepaald dat het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Indien het gebruik gedurende een bepaalde periode (veelal een jaar) wordt onderbroken, is het echter verboden dit gebruik daarna te hervatten.

Een varkenshouder had zijn locatie verkocht aan de gemeente in verband met de uitbreiding van een bedrijventerrein. De gemeente zou zich inspannen om een nieuwe locatie te vinden voor het bedrijf, maar dat was nog niet gelukt. Wel was het bestemmingsplan inmiddels gewijzigd, waarbij de bestemming van de locatie was veranderd.

Omdat er nog steeds geen zicht was op een bedrijfsverplaatsing, vroeg de varkenshouder een nieuwe vergunning aan voor het wijzigen van de inrichting. De gemeente weigerde echter deze aanvraag in behandeling te nemen, omdat de varkenshouder volgens haar tevens een nieuwe vergunning had moeten aanvragen voor het houden van varkens. De varkenshouder had namelijk gedurende een periode van meer dan een jaar in het geheel geen varkens gehouden. Daarmee was in feite de oude (Hinderwet)vergunning vervallen.

In hoger beroep oordeelde de Raad van State dat op grond van het bestemmingsplan het houden van varkens niet mocht worden voortgezet vanwege de genoemde leegstand. Dat gedurende deze periode de locatie wel was gebruikt voor de akkerbouwtak, leidde niet tot een ander oordeel.

Agrariƫrs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing