Woensdag 28 november 2018

Verbod gebruik sleepvoetbemester

Het gebruik van de sleepvoetbemester op grasland dat gelegen is op klei- en veengrond, is vanaf 1 januari 2019 verboden. Er zijn op dit moment twee alternatieven die aan de voorwaarden voldoen: (1) de pulse-trackbemester die de drijfmest in kuiltjes in de grond brengt en (2) de sleepvoetbemester waarbij de drijfmest verdund met water (twee delen mest en één deel water) op de grond wordt gebracht in strookjes van maximaal 10 cm breed. Bij het tweede alternatief is wel een borging nodig, zodat bij controle kan worden vastgesteld of de voorgeschreven verdunning met water is toegepast.

Het Ministerie van LNV is nog wel bezig met de uitwerking van een alternatief voor bedrijven waar koeien bovengemiddeld worden geweid (meer dan 720 uren per jaar). Daar mag in beperkte mate de sleepvoetbemester worden gebruikt met onverdunde drijfmest en alleen tijdens de zomer.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing