Woensdag 8 februari 2017

Tweede Kamer akkoord met fosfaatrechten

De Tweede Kamer heeft op 6 december ingestemd met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Per 1 januari 2018 krijgen melkveehouders fosfaatrechten toegekend, waarbij direct een korting op de rechten plaatsvindt. Hiermee moet de sector onder het fosfaatplafond blijven.

De behandeling in de Tweede Kamer heeft wel tot een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel geleid:

Geen uitzondering voor vleesvee

Een amendement om een uitzondering te maken voor vleesvee is verworpen. Daarmee valt het vrouwelijk jongvee van vleesvee definitief ook onder het stelsel. Dit betekent dat vleesveebedrijven fosfaatrechten nodig hebben om dit jongvee te kunnen houden. Voor bestaande bedrijven is het zaak om bij de invoering van het stelsel zoveel mogelijk rechten te verkrijgen. Het aantal rechten wordt gebaseerd op het aanwezige vrouwelijke jongvee op 2 juli 2015.

Voer-mestcontracten

De Tweede Kamer stemde ook in met de wet grond­gebonden groei melkveehouderij. In deze wet wordt nog de mogelijkheid voor het gebruik van voer-mest­contracten opgenomen. Melkveehouders met een fosfaatoverschot mogen dit plaatsen bij andere (akker­bouw)­bedrijven binnen een straal van 20 kilometer. Deze mogelijkheid moet nog nader uitgewerkt worden.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing