Donderdag 23 maart 2017

Tijdelijk gebruik perceel voor niet-landbouwactiviteiten

Op percelen landbouwgrond die langer dan 90 dagen in een kalenderjaar worden gebruikt voor niet-land­bouw­activiteiten kunnen geen betalingsrechten verzil­verd worden. Denk bijvoorbeeld aan percelen die wor­den gebruikt voor de opslag van materialen of zand bij de bouw van een stal.

Als op een dergelijk perceel toch uitbetaling van beta­lings­rechten wordt aangevraagd, kan dit leiden tot een forse korting op de bedrijfstoeslag. Het is raadzaam het perceel niet op te geven voor de uitbetaling van be­ta­lingsrechten of tijdig terug te trekken uit een reeds ingediende aanvraag.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing