Woensdag 8 februari 2017

Telefonische intrekking bezwaar-schrift niet rechtsgeldig

De Belastingdienst biedt iedereen die tussen 11 no­vember 2009 en 1 november 2016 een bezwaar­schrift uitsluitend telefonisch heeft ingetrokken, alsnog de mogelijkheid de behandeling van het bezwaar te laten voortzetten. Men kan hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet een bezwaarschrift in beginsel schriftelijk worden inge­trokken. Intrekking kan tijdens het horen ook monde­ling geschieden. Het telefonische contact zoals ge­pleegd tussen de bezwaarmaker en Belastingdienst kan echter op grond van jurisprudentie niet als horen worden aangemerkt. Een intrekking tijdens een telefo­nisch contact is daarom niet rechtsgeldig, ook niet als de Belastingdienst hiervan een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd.

De Belastingdienst hanteerde sinds 2009 de zoge­noemde ‘bellen bij bezwaar’ methode om de burger beter te betrekken in het bezwaarproces. Het zoeken van telefonisch contact moest bijdragen aan het snel oplossen van geschillen.

Sinds begin november 2016 heeft de Belastingdienst haar werkwijze weer in overeenstemming met de Awb gebracht.

De genoemde regelgeving in de Awb geldt niet alleen voor de Belastingdienst, maar ook voor andere be­stuurs­organen (bijv. RVO).

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing