maandag 20 augustus 2018

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Het kabinet wil de vleeskalversector stimuleren door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Daarom is er subsidie voor vleeskalverenhouders die investeren in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniak reducerende stalsystemen.

Openstelling en subsidieaanvraag
De subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 en 30 oktober 2018. In september 2019 zal de regeling ook worden opengesteld. De aanvraag moet vergezeld gaan van een offerte en een plattegrond met stalindeling van het bedrijf, waaruit het aantal kalverplaatsen blijkt.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Bij de regeling voor ammoniak reducerende stalsystemen geldt een maximum van € 100.000 per vleeskalverenhouder.

Subsidieplafond en verdeling
Het subsidieplafond bedraagt per investeringscategorie ten hoogste € 7,5 miljoen. Aanvragen worden op volgorde van rangschikking toegewezen. Een aanvraag voor welzijnsvriendelijke stalvloeren wordt hoger gerangschikt naarmate de vleeskalverenhouder
- meer stalplaatsen heeft;
- een hoger percentage van het aantal stalplaatsen een welzijnsvriendelijke stalvloer krijgt;
- en als sprake is van renovatie van een bestaande stal in tegenstelling tot nieuwbouw.

Bij de ammoniak reducerende stalsystemen wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate de vleeskalverenhouder
- meer stalplaatsen heeft;
- een hoger percentage van de ammoniakreductie wordt bereikt;
- in een groter deel van het bedrijf deze ammoniakreductie wordt bereikt.

Realisatietermijn
Er mogen pas verplichtingen worden aangegaan na het indienen van de subsidieaanvraag. De levering, installatie en betaling van de welzijnsvriendelijke stalvloer moeten binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening plaatsvinden. Bij de ammoniak reducerende stalsystemen bedraagt deze termijn drie jaar.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing