07 februari 2018

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Er wordt veel gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. In 2017 is uiteindelijk in totaal € 26,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarbij een deel van het budget van 2018 naar voren is gehaald. In november vorig jaar werd dit bedrag bereikt. De aanvragen die nadien zijn binnengekomen, worden dit jaar uitbetaald. Het subsidieplafond voor 2018 is voorlopig vastgesteld op € 11,3 miljoen.

Indien u nog gebruik wilt maken van deze regeling, is het verstandig zo snel mogelijk een subsidie-aanvraag in te dienen. Deze moet binnen zes maanden na de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Let op de voorwaarden die voor deze subsidieregeling gelden.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing