Vrijdag 29 november 2019

Subsidieregeling jonge landbouwers

De subsidieregeling voor Jonge landbouwers wordt opengesteld van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Met deze regeling kunnen ondernemers jonger dan 41 jaar investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Er is alleen subsidie mogelijk voor investeringen die op de bijbehorende investeringslijst staan. 

De regeling loopt via de provincies. Dat betekent dat elke provincie haar eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit heeft. Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) is de vraag of de jonge landbouwer op het moment van aanvragen daadwerkelijke, langdurige zeggenschap heeft. Dit moet blijken uit de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Controleer deze inschrijving daarom zorgvuldig, voordat de aanvraag wordt ingediend. De inschrijving kan achteraf niet meer aangepast worden. Men kan alleen subsidie aanvragen, wanneer niet eerder via deze regeling subsidie is ontvangen. Verder mogen er geen investerings- en financieringsverplichtingen worden aangegaan, voordat de toekenning van de subsidie een feit is.

AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Wilhelm marketing