16 Augustus 2017

Subsidie verwijderen asbestdaken

Asbestdaken moeten in 2024 verwijderd zijn. Sinds 1 januari 2016 kan diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, hiervoor subsidie aanvragen. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn. De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres. Belangrijke voorwaarde is dat de asbestverwijdering gebeurt door een gecertificeerd bedrijf.

In de subsidieregeling zijn onlangs twee wijzigingen aangebracht.

Eén adres per aanvraag
Voor elk te saneren object met een eigen adres (d.w.z. een aparte nummer- of letteraanduiding) moet een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.

Vervallen minimale omvang asbestdak
De voorwaarde dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35 m2 komt te vervallen. Daardoor komen alle saneringen, ongeacht de omvang, in aanmerking voor subsidie. In sommige gevallen geldt op grond van andere regelgeving dat voor de verwijdering van kleine oppervlaktes geen professioneel, gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verplicht is. Voor de subsidieregeling blijft echter de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing