Woensdag 8 februari 2017

Subsidie deelname kwaliteitssysteem kalfsvlees

Kalverhouders hebben door de wijziging van het sys­teem van bedrijfstoeslagen een fors deel van de di­recte betalingen verloren. Om de kalversector door te laten groeien naar een robuuste, duurzame en maat­schappelijk verantwoorde sector, wil het kabinet deze sector een stimulans geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Deze systemen moeten toezien op het verbeteren van de kwaliteit van het kalfsvlees, met het oog op de gezondheid van mens en dier en het dierenwelzijn.

De regeling is uitsluitend bedoeld voor kalverhouders die kalveren houden voor de productie van kalfsvlees. De looptijd is maximaal 5 jaar. Het budget bedraagt € 6 miljoen per jaar.

Kwaliteitssystemen

Aanvragen voor de erkenning van een kwaliteitsrege­ling kunnen tot 10 februari 2017 worden ingediend door de betreffende organisatie. De kwaliteitsregeling moet voorschriften bevatten voor een keteninformatie­systeem en voor een verlaging van het antibioticage­bruik.

Openstellingsperiode
De regeling wordt in 2017 tussen 1 maart en 30 april opengesteld. Op het moment van aanvragen zal de kalverhouder zich aangemeld moeten hebben voor een goedgekeurde kwaliteitsregeling.

Subsidiabele kosten
De volgende kosten zijn subsidiabel:

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt ten hoogste € 3.000 per land­bouwer per jaar.

Rangschikking aanvragen
Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Een aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate de kalverhouder meer kalveren houdt en er sprake is van een laag antibio­tica­gebruik.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing