19 maart 2018

Subsidiabele landbouwgrond

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB aangevraagd kan worden (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers). Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen, moet alle (subsidiabele) landbouwgrond opgegeven worden in de Gecombineerde opgave. 

Een perceel wordt beschouwd als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene eisen en wordt gebruikt als bouwland, blijvend grasland of voor blijvende teelt. De algemene eisen zijn:

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing