Donderdag 4 oktober 2018

Strengere fijnstofnormen veehouderij

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling luchtkwaliteit. Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof verplicht. Belangrijkste doel is te voorkomen dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019.

Meer gedetailleerde berekening
Om nieuwe overschrijdingen van de grenswaarde voor fijnstof te voorkomen, moet bij het berekenen van de concentratie bij veehouderijen gebruik worden gemaakt van de kenmerken van de veehouderijen in de omgeving. Het gaat dan om veehouderijen met een grote uitstoot aan fijnstof of in gebieden met veel andere veehouderijen. De uitstoot van omliggende bedrijven binnen een straal van 500 meter moet dan worden meegenomen.

Toepassing
De toepassing van een meer gedetailleerde cumulatieve berekening kan aan de orde zijn bij besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, een vergunning beperkte milieutoets of een voor afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning. 

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing