05 oktober 2017

Steun voor stoppende varkenshouder

Varkenshouders die een locatie met weinig ontwikkelingsperspectief hebben, kunnen zich tot en met 31 oktober 2017 aanmelden voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Via deze regeling kan men een financiële vergoeding krijgen om verantwoord te stoppen met de varkenshouderij op deze locatie. De Regeling Omgevingskwaliteit maakt onderdeel uit van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en wordt uitgewerkt door het onlangs opgerichte Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OBV).

Inhoud regeling
De regeling biedt ondersteuning aan stoppende varkenshouders, die niet meedoen aan de stoppersregeling 2020 (gedoogbeleid bij Besluit emissiearme huisvesting).

Aanvragen worden gerangschikt op basis van de gemeten impact op nabije burgerwoningen. De uitgekozen locaties ontvangen een vergoeding voor de varkensrechten (€ 105 excl. btw per recht in regio Zuid en € 70 in de regio’s Oost en Overig Nederland) en een vergoeding per aanwezig varken (€ 50 per vleesvarken en opfokzeug, € 175 tot € 250 per fokzeug en € 20 per gespeende big op een biggenopfok- of vleesvarkenslocatie). De maximale vergoeding bedraagt € 500.000.

Aanmelden
Aanmelding voor het beëindigen van de locatie is mogelijk tot 31 oktober 2017 via de website www.ontwikkelingsbedrijfvarkenshouderij.nl. De aanvragen worden gerangschikt per regio (conform regio-indeling Meststoffenwet). Aanvragers krijgen voor het eind van dit jaar uitsluitsel. Uiterlijk 1 januari 2019 moeten de geselecteerde locaties alle activiteiten met de bestemming ‘Intensieve veehouderij’ beëindigen (dus ook bijvoorbeeld een pluimveetak op de locatie) en vervalt de vergunning.

Uitgifte opgekochte varkensrechten

Vanaf 2018 zullen de opgekochte varkensrechten verkocht worden aan uitbreidende varkenshouders met een beter ontwikkelingsperspectief qua locatie.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing