Vrijdag 29 november 2019

Staking landbouwbedrijf en verhuur rechten

Landbouwers die hun bedrijf staken, willen soms de productierechten (varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten) of de betalingsrechten behouden om deze te verhuren. Welke voorwaarden gelden hiervoor?

Betalingsrechten
Hierbij geldt voor de verhuurder de voorwaarde dat hij of zij staat geregistreerd bij RVO.nl.

Productierechten
Hiervoor geldt dat deze alleen over kunnen gaan van het ene naar het andere bedrijf. Als er geen sprake meer is van een bedrijf, kan het productierecht niet overgaan. Het recht komt nog niet meteen te vervallen. De definitie van een bedrijf volgens de Meststoffenwet is: een geheel van productie-eenheden, bestaande uit één of meer gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan en de daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van enige vorm van landbouw, zulks beoordeeld naar de feitelijke omstandigheden.

Voor het verhuren van productierechten is het geen vereiste dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uitschrijving uit het handelsregister kan wel een indicatie geven dat het bedrijf ook in de zin van de Meststoffenwet is beëindigd.

Agrariërs Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Wilhelm marketing