Donderdag 12 juli 2018

Sleepvoetverbod vanaf 2019

De minister van LNV heeft medegedeeld dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden, vanaf 1 januari 2019 is verboden. Dat verbod was in 2014 al aangekondigd, maar nog niet van kracht omdat er geen alternatieven waren.

Volgens de minister zijn er inmiddels meerdere alternatieven ontwikkeld die eenzelfde reductie van de ammoniakemissie geven als de toegestane methode om drijfmest in de grond te brengen.

De controleerbaarheid van de alternatieven is nog onvoldoende geborgd, omdat de emissiearme toepassing van enkele alternatieven niet op het oog kunnen worden beoordeeld. Het moet in de komende maanden duidelijk worden hoe de sector de juiste toepassing van deze alternatieven wil gaan borgen, zodat alle methoden te controleren en dus te handhaven zijn. Daarom is besloten tot invoering op 1 januari 2019. Dit zal ook plaatsvinden als nog niet alle alternatieven te controleren zijn. In dat geval zullen alleen de controleerbare methoden worden ingevoerd. 

Agrariërs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing