Donderdag 07 februari 2019

Sleepvoetverbod en alternatieven

Per 1 januari 2019 is het verboden om met een bemester drijfmest of zuiveringsslib in strookjes tussen het gras op de grond aan te wenden. Dit verbod treft het gebruik van de sleepvoetbemester.

Er zijn momenteel twee alternatieven die voldoen aan de eisen en vanaf 2019 mogen worden toegepast: de methode waarbij met een pulse-trackbemester de drijfmest in kuiltjes van maximaal 5 cm breed in de grond wordt gebracht en de methode waarbij met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester in strookjes van maximaal 5 cm breed tussen het gras op de grond wordt gelegd. Het toevoegen van water leidt niet alleen tot een lagere ammoniakemissie, maar ook tot een – vooral in drogere perioden - betere benutting van stikstof.

Het resultaat van de pulse-trackbemester kan op het oog worden gecontroleerd, maar het aanwenden van met water verdunde drijfmest met de sleepvoetbemester vereist een technische borging, De waterverdunning moet vanaf 2021 met op de machine aanwezige digitale apparatuur gemonitord worden. In 2019 en 2020 zal de boer bij controle aannemelijk moeten kunnen maken dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund.

Het gebruik van de sleepvoetbemester met waterverdunning moet elk kalenderjaar gemeld worden bij RVO.nl voordat men voor het eerst gaat uitrijden met dit systeem. De melding moet gedaan worden door de landbouwer van wie het perceel is. Het streven is dat per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur is voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. Het plan is de eisen hiervoor in 2019 op te stellen.

Agrariërs Datum: 7 februari 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing