Donderdag 4 oktober 2018

Sector presenteert bandbreedtes gehaltes mestsoorten

In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela Nederland, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt om mestfraude te voorkomen. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Een onderdeel is het bepalen van acceptabele gehaltes in de mest.

Acceptabele brandbreedtes gehaltes
Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes fosfaat en stikstof in diverse meststromen, hebben de genoemde partijen een tabel met ‘eerlijke waarden’ opgesteld. Deze geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen. De tabel is te vinden op de website www.cumela.nl (zoek op ‘bandbreedtes’).

Verantwoording waarden
Voor het opstellen van de tabel zijn enkele praktijkdeskundigen ingeschakeld, om te komen tot realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze waarden zijn vervolgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. De bedoeling is dat de lijst ook wordt gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten. 

Vergelijking met grenswaarden RVO.nl
Onlangs heeft RVO.nl voor vaste mest en dikke fractie na mestscheiding zogenaamde grenswaarden vastgesteld. Die bovengrenzen zijn hoger dan de maximale waarden die de sector nu heeft vastgesteld. 

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing