Donderdag 3 oktober 2019

SDE+ subsidie

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ wordt dit najaar voor het laatst opengesteld in de huidige vorm. Deze regeling richt zich op duurzame energieprojecten (zon, water, wind, aardwarmte en biomassa). Voor de najaarsronde is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Openstelling najaarsronde
In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde basisbedrag) voorrang, om ontwikkelaars te stimuleren hun projecten tegen zo min mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. De najaarsronde 2019 wordt opengesteld van 29 oktober tot en met 14 november, in drie fases van een week. De hoogte en voorwaarden van de subsidie verschillen per fase. Het is daarom belangrijk de subsidieaanvraag in de juiste fase in te dienen.

Transportindicatie netbeheerder verplicht
Met ingang van de najaarsronde wil de minister van Economische Zaken en Klimaat in de SDE+ als voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie opnemen in de SDE+, dat elektriciteitsproducenten een document van de netbeheerder overleggen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Daarmee moet de slagingskans van de projecten worden vergroot. Op verschillende plaatsen is onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar voor het terug leveren van stroom.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing