maandag 20 augustus 2018

Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders

Vanaf 15 september 2018 wordt de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit, onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, voor varkenshouders opengesteld. In deze fase vindt heruitgifte plaats van varkensrechten, die vorig jaar in de eerste fase zijn opgekocht van varkenshouders op een locatie met onvoldoende ontwikkelingsperspectief. Deze rechten worden met een korting op de inkoopprijs aangeboden aan varkenshouders, die op een geschikte locatie willen investeren in innovaties gericht op duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving voor mens en dier. De regeling wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

Voorwaarden
Er gelden onder meer de volgende voorwaarden:
• Het bedrijf moet op alle geurgevoelige objecten in een straal van 1.000 meter rondom het bedrijf voldoen aan bepaalde geurnormen;
• Het bedrijf beschikt ten tijde van de aanvraag over een innovatief investeringsplan in brongerichte maatregelen van tenminste € 250.000 (excl. btw) of over een voorlopig certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 12/MDV;
• Het bedrijf moet beschikken over een onherroepelijk verleende, in werking zijnde omgevingsvergunning, dan wel een gepubliceerde melding Activiteitenbesluit voor de investering;
• Er mogen geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan, voordat de aanvraag wordt ingediend. \

Aanvragen rechten
Inschrijven kan vanaf 15 september tot 15 december 2018. De aanvragen worden per regio gerangschikt op basis van het 'tender principe'. Aanvragen met toepassing van innovatieve, brongerichte maatregelen worden als eerste behandeld en als hoogste gerangschikt.

Prijs en beschikbaarheid varkensrechten
Per aan te kopen varkensrecht, benutbaar vanaf 1 januari 2019, geldt een aankoopbedrag (excl. btw) van € 82,60 voor regio zuid, € 45,10 voor regio oost en € 44,74 voor regio overig. In regio zuid zijn 25.258,6 rechten beschikbaar, in regio oost 12.624,6 en in regio overig 5.339,2.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling en aanmelding is te vinden op de website van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing