vrijdag 22 maart 2019

Regelgeving scheuren grasland

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden, afhankelijk van de grondsoort, verschillende perioden waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht.

Klei- en veengrond
1 februari t/m 15 september

In deze periode mag grasland vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas.

16 september t/m 30 november
Het grasland mag in deze periode vernietigd worden als direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes worden geteeld.

1 november t/m 31 december
Grasland op kleigrond mag in deze periode vernietigd worden als het eerstvolgende gewas geen gras is. Vernietiging van grasland op veengrond is in deze periode niet toegestaan.

Zand- en lössgrond
1 februari t/m 10 mei
In deze periode mag grasland vernietigd worden als direct daarna een stikstofbehoeftig gewas wordt gezaaid. Wanneer aansluitend maïs wordt geteeld, vindt er een korting op de stikstofgebruiksnorm plaats van 65 kg stikstof per hectare. Na vernietiging van de graszode mag alleen nog een bemesting met stikstof plaatsvinden, als uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijkt dat dit noodzakelijk is.

11 mei t/m 31 mei
In deze periode mag grasland alleen gescheurd worden als direct daarna weer gras wordt ingezaaid. Ook hier geldt een bemonsteringsplicht als men na de vernietiging van de graszode een stikstofbemesting wil toepassen. 

1 juni t/m 1 september
Na 31 mei mag grasland gescheurd worden als direct daarna gras wordt gezaaid. In deze situatie wordt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare toegepast. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. Het scheuren of vernietigen moet uiterlijk zeven dagen voor de uitvoering hiervan doorgegeven worden via mijn.rvo.nl.

1 juni t/m 15 juli
In deze periode is scheuren van grasland toegestaan als direct aansluitend, maar uiterlijk 16 juli, een aaltjesbeheersend gewas (Japanse haver, Tagetes erecta of Tagetes patula) wordt geteeld ten behoeve van een vervolgteelt (lelies, gladiolen) waarvoor aaltjesbeheersing nodig is. Deze vervolgteelt moet uiterlijk in het volgend voorjaar worden geplant of gezaaid.

16 september t/m 30 november
In deze periode mag grasland vernietigd worden als direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes worden geplant.

Stikstofbehoeftig gewas
Tot de stikstofbehoeftige gewassen behoren onder meer: aardappelen, gras, maïs, plant- en zaaiuien, suikerbieten, winter- en zomertarwe, wintergerst en winterrogge. Onder meer erwten, luzerne, spelt en zomergerst vallen hier niet onder en mogen dus niet geteeld worden na hetscheuren van grasland op zand- en lössgronden.

Representatief grondmonster
Dit grondmonster moet zo laat mogelijk voor het bemesten worden genomen. Het gewas moet bemest worden volgens het advies behorend bij het grondmonster.

Overtreding 
Een overtreding kan leiden tot een boete, een randvoorwaardenkorting en/of intrekking van derogatie.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing