16 Augustus 2017

Randvoorwaardenkorting terecht gebaseerd op proces-verbaal

Een lastig punt bij bedrijfscontroles, bijvoorbeeld door de NVWA, kan zijn wat je wel of niet moet verklaren. Enerzijds moet je oppassen geen dingen te verklaren, die later in de procedure tegen je gebruikt kunnen worden. Anderzijds kan het niet noemen van zaken betekenen dat deze later niet meer aangevoerd kunnen worden.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven ging het om de vraag of de RVO terecht een randvoorwaardenkorting had opgelegd. Bij een milieucontrole had de politie geconstateerd dat een geitenhouder een mesthoop niet had afgedekt, terwijl deze naar zijn zeggen al zes weken buiten lag. Uit de mesthoop liep vocht naar het naastgelegen weiland. Op basis van het opgemaakte proces-verbaal legde de RVO een randvoorwaardenkorting op.

Pas in de beroepszaak voerde de geitenhouder aan dat de berg stalmest was afgedekt met compost in de vorm van zeefzand en dat het weglopende vocht bestond uit regenwater vermengd met enige compost. Ter onderbouwing van zijn verhaal had hij foto’s overlegd.

Het College schoof de foto’s echter terzijde, omdat niet duidelijk was op welk tijdstip deze waren genomen. Bovendien had het voor de hand gelegen dat de geitenhouder al tijdens het onderzoek hierop had gewezen of dit had aangevoerd in zijn zienswijze. Zij zag dan ook geen aanleiding aan de juistheid van het proces-verbaal te twijfelen.

Advies is om bij controles alleen zaken te verklaren, waarvan men de gevolgen kan overzien. Met het geven van een ontlastende verklaring moet echter niet te lang gewacht worden.

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing