Woensdag 8 februari 2017

Percentages verplichte mestverwerking 2017

In het stelsel van de verplichte mestverwerking wor­den jaarlijks per regio de percentages van het te ver­werken deel van het fosfaatoverschot vastgesteld. Dit gebeurt op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte.

De opgave voor de Nederlandse landbouw is om dit jaar te komen tot een evenwicht op de mestmarkt, waarbij evenveel mest wordt verwerkt als het verschil tussen de productie en de plaatsingsruimte in Neder­land. Dit betekent dat er 40,8 miljoen kg fosfaat ver­werkt moet worden. Een deel van deze opgave, name­lijk 3,7 miljoen kg, wordt ingevuld door de Wet verant­woorde groei melkveehouderij en de Algemene Maat­regel van Bestuur grondgebonden melkveehouderij. Het restant, 37,1 miljoen kg fosfaat, moet ingevuld worden door het stelsel van verplichte mestverwer­king. De vastgestelde percentages verplichte ver­werking zijn:

Tabel: percentages verplichte mestverwerking

   Jaar   Oost        Zuid     Overig     Totale verplichte mestverwerking in mln. kg fosfaat

   2014   15%        30%          5%     17,0

   2015   30%        50%        10%     28,0

   2016   35%        55%        10%     32,8

   2017   52%        59%        10%     37,1

De staatssecretaris van Economische Zaken verwacht ook voor 2017 een groei van de mestverwerkingsca­pa­citeit. Regio Oost blijft nog achter in operationele verwerkingscapaciteit, maar zal naar zijn verwachting een inhaalslag maken.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing