05 oktober 2017

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

RVO.nl legde een boete van € 90.000 op aan een veehouder, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen mestverwerkingsverplichtingen had gehouden. De veehouder liet al zijn mest verwerken voor export. Omdat hij meer mest verwerkte dan hij verplicht was, sloot hij, om de kosten te drukken, voor het meerdere vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) af met andere veehouders. Dit deed hij echter iets te enthousiast, waardoor hij meer VVO’s afsloot dan dat er aan mest op het bedrijf verwerkt werd. Hij dacht dit op te lossen door middels een VVO een deel van de overgenomen verplichtingen weer over te dragen aan een andere veehouder. De betrokken partijen stelden een gezamenlijke verklaring op, waarin ze de goede bedoelingen van de gehanteerde werkwijze uitlegden.

Daarmee was de boete van tafel en kwam de veehouder er gelukkig met een waarschuwing van af. Conclusie: een verwerkingsverplichting overnemen kan alleen als daarvoor eigen geproduceerde mest wordt verwerkt.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing