Woensdag 8 februari 2017

Openstelling Gecombineerde opgave 2017 vervroegd

In 2017 kan de Gecombineerde opgave al vanaf 1 maart verstuurd worden. Het is niet zeker of de opga­ve blijvend op 1 maart wordt opengesteld. Dit is afhan­kelijk van het aantal wijzigingen in de regelgeving. De uiterste indiendatum blijft 15 mei.

Ondanks de vroegere openstelling blijven de peildata gelijk: 1 april voor het aantal aanwezige dieren en 15 mei voor de grondoppervlakte.

De kaarten voor de SNL-regeling staan pas vanaf 1 april klaar in de opgave. De overige onderdelen kun­nen al wel voor deze datum ingevuld worden.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing