Donderdag 3 oktober 2019

Openstelling borgstellingsregeling jonge landbouwers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1 januari 2020 opengesteld. Met deze borgstelling ondersteunt de rijksoverheid investeringskredieten in de vorm van achtergestelde leningen. Dit kan binnen een termijn van drie jaar nadat zij de onderneming hebben overgenomen dan wel zijn gestart. Hierdoor wordt de leencapaciteit van een bedrijf dat over voldoende continuïteitsperspectief (o.b.v. een bedrijfsplan) moet beschikken, vergroot en ontstaat extra financiële ruimte om te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling in de eerste drie jaar na de start of overname van een landbouwbedrijf (aanvullende investeringen).

De investeringen moeten bijdragen aan minimaal één van de onder de meetlat van de Visie LNV genoemde criteria (kringlooplandbouw).

Waarvoor geldt de regeling niet? 
Het VVK ondersteunt niet de financiering van de start of de bedrijfsovername zelf: het bedrijf moet in zichzelf voldoende perspectief hebben om zonder aanvullende hulp voort te bestaan. Het gaat om de prikkel bij de start of overname extra verbeteringen of vernieuwingen te realiseren. Om te voorkomen dat het VVK een prijsopdrijvend effect in de markt heeft op agrarische grond en productierechten, is borgstelling bij financiering van dergelijke investeringen met een VVK uitgesloten.

Uitvoering en budget
De bank moet de kredietovereenkomst indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de borgstelling. Er is een budget van € 64 miljoen beschikbaar.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing