Donderdag 4 oktober 2018

Oogst en beweiding vanggewassen toegestaan

In verband met het voertekort als gevolg van de droogte is het dit jaar toegestaan om vanggewassen te oogsten en/of te beweiden. EA-vanggewassen mogen normaal gedurende de verplichte aanhoudperiode van acht weken niet gemaaid, geoogst of beweid worden. Dat is dit jaar wel toegestaan, mits gedurende deze periode voldoende grondbedekking van het vanggewas overblijft.

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet direct aansluitend een toegestaan vanggewas geteeld worden, dat niet voor 1 februari vernietigd mag worden. Bij vroege oogst van de maïs moest het vanggewas dit jaar uiterlijk 17 september ingezaaid worden. Ook bij dit vanggewas is het dit jaar in het kader van de droogtemaatregelen toegestaan om het te gebruiken voor voederwinning of beweiding, mits het gewas daardoor niet afsterft.

Dit jaar is de uitrijdperiode voor mest op bouwland verlengd tot 15 september, mits uiterlijk op 17 september een toegestane groenbemester (of winterkoolzaad) is ingezaaid. Ook deze groenbemester mag worden gebruikt voor voederwinning of beweiding. Op kleigrond geldt dat de groenbemester pas na acht weken mag worden geploegd. Voor zand-, löss- en veengrond is dit pas na 1 december toegestaan.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing