16 Augustus 2017

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 1 oktober 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie en niet meer door vervoerders.

Dikke fractie

Dikke fractie is vaste mest bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43 of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Naast vrachtbemonstering wordt het onder strikte voorwaarden ook mogelijk om een partij te bemonsteren. Dit mestmonster geldt dan voor meerdere vrachten van vaste dierlijke meststoffen uit de betreffende partij.

Partijbemonstering
De bemonstering mag per partij plaatsvinden, indien:

Let op: Gier en filtraat na mestscheiding (mestcode 11 en 41) en koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) moet bij aan- of afvoer altijd worden bemonsterd. Er kan bij deze mestsoorten dus geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling (bijv. boer-boer-transport of afvoer mest naar particulieren).

Agrariërs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing