Woensdag 8 februari 2017

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie uitgesteld tot 1 oktober 2017

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet ver­pompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit sys­teem is niet in alle gevallen houdbaar gebleken. Daarom wordt een systeem van onafhankelijke be­mon­stering gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de dikke fractie.

Vanaf 1 oktober 2017 moet de nieuwe wijze van be­monstering worden toegepast bij afvoer van dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding. Deze mest wordt verantwoord onder de mestcodes 43 (koek na scheiding van varkensmest) en 13 (koek na scheiding van rundveemest). Ook vaste mest waar deze mestsoort(en) in zit(ten), valt onder het nieuwe bemonsteringssysteem.

In het nieuwe systeem blijft het uitgangspunt dat er een bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Er is partijbemonstering mogelijk, wanneer het gaat om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag wordt afgevoerd.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing