05 oktober 2017

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht dat vanaf 1 oktober bij de afvoer van de dikke fractie na mestscheiding de bemonstering moet plaatsvinden door een onafhankelijke monsternemer.

In het nieuwe systeem moet de bemonstering per vracht plaatsvinden. Onder bepaalde voorwaarden is echter partijbemonstering toegestaan. Het moet dan gaan om een partij mest, die in één dag wordt afgevoerd. Na bemonstering mag de partij niet meer van samenstelling wijzigen of verplaatst worden. Onder een partij wordt een afgebakende hoeveelheid vaste mest van maximaal 200 m3 verstaan. Indien de partij groter is dan 200 m3, zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden.

Een belangrijke aanvulling is dat bij het bemonsteren van een partij vaste mest het, volgens de definitie van een partij, niet is toegestaan dat er nog andere hoeveelheden aanwezig zijn op de bedrijfslocatie. Het maakt daarbij niet uit of die partijen wel of niet aan de definitie voldoen. Wanneer op een bedrijfslocatie meerdere hopen mest aanwezig zijn (bijv. een hoop vaste mest!), is partijbemonstering niet mogelijk, ook al is er maar één hoop die voldoet aan de definitie van partij. In dat geval zal bemonstering per vracht moeten plaatsvinden. De monsternemende instantie zal hierop moeten letten.

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing