Dinsdag 11 juni 2019

Omgevingsvergunning geweigerd vanwege uitstoot endotoxinen

Een pluimveehouder vroeg een omgevingsvergunning aan voor de activiteit milieu voor het veranderen van zijn bedrijf. De gemeente wees de vergunning echter af vanwege risico’s voor de volksgezondheid door de uitstoot van endotoxinen (celwandresten van bacteriën). Zij hanteerde daarbij de ‘Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid; Endotoxine toetsingskader 1.0’. De gemeente erkende dat deze notitie geen algemeen aanvaard wetenschappelijk inzicht verwoordt, maar is opgesteld in afwachting van landelijke regelgeving over de uitstoot van endotoxinen door veehouderijen. Volgens haar is zij niet verplicht de notitie te hanteren, maar mag ze dat wel, ook als onderbouwing om de omgevingsvergunning te weigeren. 

De rechtbank oordeelde dat de gemeente de omgevingsvergunning voor een verandering van het pluimveebedrijf kon weigeren vanwege de toename van de uitstoot van endotoxinen. Op basis van een advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) concludeerde de rechtbank dat de grenswaarde voor de uitstoot voldoende is onderbouwd en dat de gemeente gebruik mocht maken van genoemde notitie. De gemeente heeft beoordelingsruimte bij het beslissen over een aanvraag omgevingsvergunning milieu. Deze beoordelingsruimte kan zij ook benutten om de risico’s van uitstoot van endotoxinen te betrekken, ook in het geval er nog geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over endotoxinen bestaan. Het gebruik van deze beoordelingsruimte kan dus leiden tot een weigering van de omgevingsvergunning. Het beroep van de pluimveehouder werd ongegrond verklaard.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing