07 februari 2018

Normen voor afschrijving gebouwen

Jaarlijks worden er landbouwnormen vastgesteld, die gebruikt moeten worden voor de winstbepaling en de belastingaangifte. Nieuw is dat er ook normen zijn vastgesteld voor de afschrijving op bedrijfsgebouwen.

De afschrijvingsnormen gelden voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen, die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na het begin van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om ‘nieuw gebouwd’. Daarvan is evenzeer sprake in geval van een zodanig ingrijpende verbouwing dat er in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden.

Afschrijving is alleen mogelijk via de lineaire methode. Per functie/sector zijn normen vastgesteld. Uitgangspunt voor de afschrijvingsnorm is de functie die het bedrijfsgebouw bij eerste ingebruikname heeft. Als de functie wijzigt, moet worden vastgesteld of de elementen van de afschrijving (levensduur en restwaarde) moeten worden aangepast.

Tabel: overzicht afschrijvingsnormen 

Soort gebouw                             Afschrijving   Restwaarde
                                               per jaar  (%)     (%)

Werktuigenloods                            3                     4
Bewaarloods                                    3                     4
Varkensschuren                               5                     5
Overige veeschuren                        4                     4
Gebouw voor champignonteelt   5                     10

Afschrijving is in principe mogelijk tot de restwaarde, maar er moet ook rekening worden gehouden met de bestaande afschrijvingsbeperking (afschrijving tot maximaal 50% van de WOZ-waarde).

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing