29 november 2017

Nieuwe beoordelingswijze percelen met een N-code

Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden door RVO.nl uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten, omdat volgens haar op deze percelen voornamelijk nietlandbouwactiviteiten plaatsvinden. Enkele maanden geleden heeft de rechter echter geoordeeld dat het natuurbeheertype een ongeschikt criterium vormt voor de bepaling of deze percelen subsidiabel zijn.

RVO.nl gaat daarom een nieuwe werkwijze toepassen. Alle percelen die op basis van het natuurbeheertype waren uitgesloten, worden opnieuw beoordeeld aan de hand van lucht- en satellietfoto’s. Eventuele aanpassingen zullen voor de openstelling van de Gecombineerde opgave 2018 worden doorgevoerd in het perceelsregister.
Een belangrijke eis is dat het perceel jaarlijks, voor 1 november, gemaaid wordt. Er is geen beweidingsnorm en er worden geen eisen gesteld met betrekking tot de voederwinning.

Aanvraagjaren 2015 en 2016
Wanneer men nog bezwaar of beroep heeft lopen tegen afwijzing van percelen op grond van het natuurbeheertype, wordt het bezwaar of beroep afgehandeld op basis van de nieuwe werkwijze. Is de afwijzing inmiddels definitief, dan biedt de nieuwe werkwijze geen soelaas meer.

Aanvraagjaar 2017
De nieuwe werkwijze geldt ook voor aanvragen die met de Gecombineerde opgave 2017 zijn gedaan. Het gaat daarbij om de percelen die voor de uitbetaling zijn opgegeven. Het is echter niet mogelijk om alsnog uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen op percelen die volgens het oude criterium niet subsidiabel waren, maar dit volgens het nieuwe wel zijn.

Nationale reserve
In 2018 kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve worden aangevraagd voor landbouwgronden die in 2015 ten onrechte uitgesloten waren op basis van het natuurbeheertype. De waarde van een betalingsrecht uit deze reserve is gelijk aan de gemiddelde waarde van deze rechten in Nederland.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing