Donderdag 23 maart 2017

Natuurterrein subsidiabel?

Bij natuurterreinen is het belangrijk na te gaan of het perceel gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten.

Eerst moet gekeken worden welk beheerstype voor het perceel geldt volgens het Natuurbeheerplan en of dit type subsidiabel is.

Als het beheerstype op zich subsidiabel is, moet naar de feitelijke situatie gekeken worden. Dat het perceel daadwerkelijk wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten (begrazing) is niet doorslaggevend, wel welke vegeta­tie er op aanwezig is. Wanneer het perceel volledig uit (natuurlijk) grasland bestaat, zal er weinig discussie zijn. Maar als (een deel van) het perceel bestaat uit vegetatie als bijvoorbeeld riet, bies of pitrus, kan dit, afhankelijk van de mate van bedekking, betekenen dat het perceel niet subsidiabel is.

In dat geval biedt mogelijk de graasdierpremie een op­lossing.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing