maandag 20 augustus 2018

Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Door droogte (of andere beschadigingen) aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor? 

Op klei- en veengrond mag grasland tot 15 september gescheurd worden, als nadien een stikstofbehoeftig gewas wordt ingezaaid. Wanneer het perceel na het scheuren bemest wordt met een stikstofhoudende meststof, is het nemen van een representatief grondmonster (scheurmonster) verplicht.

Voor grasland op zand- en lössgrond is het scheuren in de zomermaanden in principe niet mogelijk.
Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen c.q. vrijstellingen:
• Derogatiebedrijven mogen het grasland tussen 1 juni en 31 augustus scheuren en weer opnieuw inzaaien met gras. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de RVO. Een scheurmonster is niet noodzakelijk, maar men krijgt wel een korting van 50 kg stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest).
• Bij schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, kan men zich onder voorwaarden tot en met 31 augustus aanmelden bij de RVO. De uiterste herinzaaidatum is 15 september. Minimaal 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is, moet beschadigd zijn en de verwachte grasopbrengst moet minimaal 25% lager zijn. Dit moet blijken uit een rapport van een geregistreerd schade-expert. Het nemen van een scheurmonster is noodzakelijk, wanneer het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing